STRATEGIE TVORBY AKTIV

 Vítáme vás na stránkách věnovaným systému osobního rozvoje a strategie tvorby aktivpro všechny, kteří se chtějí vzdělávat a být finančně nezávislí.

hvezdicky

Nejlepší cesta k finanční nezávislosti je získat znalosti (know-how) z oblasti strategie aktiv a rozvíjet finanční inteligenci…

STA kniha čelní strana 2016

hvezdicky

* AKTIVA – něco, co jste koupili nebo vytvořili a pravidelně vám přináší pasivní příjem.

Aktiva představují všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence apod.). Aktivum je tak obecně chápáno jako něco, co přináší vlastníkovi nějaký výnos, nebo se očekává, že ho přinese v budoucnu. V oboru účetnictví vyjadřuje pojem aktivum jakýkoli majetek firmy (finance, ale i reálný majetek), v oboru investování se chápe jako jakýkoli investiční nástroj držený za účelem výnosu. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvaha#Aktiva

Často zapomínáme na vzdělávání v oblasti finanční inteligence a strategie tvorby aktiv*. Přitom znalost tvorby strategie aktiv a finanční gramotnosti je dnes přímo kriticky nezbytná. Tvorba osobních i rodinných aktiv a s tím úzce související znalost finanční tvorby strategie a ovládnutí finanční inteligence, je důležitá součást na cestě k životní harmonii, úspěchu a finanční pohodě. Znalosti nám pomáhají získat aktiva, pasivní příjmy, eliminovat dopad různých rizik, ale především snižovat závislost vůči státu, bankám, zaměstnavateli, zákazníkům, rodině a pod..Než ale začnete aktiva vytvářet, je třeba znát finanční gramotnost a základy finanční inteligence.Vždyť jde o vás a vaše rodiny, úspěch a vydělané peníze.